Välkommen till Salems vuxenutbildning

På den här sidan kan du söka till utbildningar på gymnasienivå, enstaka kurser och yrkesutbildningar. Behöver du studera sfi eller grundläggande kurser tar du kontakt med komvux@salem.se

Ansökningsperioder 2020
Kursstart 7 januari - sista ansökningsdag 10 november
Kursstart 10 februari - sista ansökningsdag 15 december
Kursstart 16 mars - sista ansökningsdag 19 januari
Kursstart 20 april - sista ansökningsdag 23 februari
Kursstart 25 maj - sista ansökningsdag 29 mars

Så här gör du en ansökan
Har du inte sökt kurser i Salem tidigare skapar du först ett studerandekonto. Det gör du på denna sida under "Skapa ett nytt studerandekonto". 
Logga in och följ instruktionerna. Vissa uppgifter i ansökan och studieplanen är obligatoriska och måste fyllas i för att du ska kunna gå vidare med din ansökan.

Tänk på att du måste ladda upp dina betyg på ditt studerandekonto för att vi ska kunna behandla din ansökan. Kan du inte ladda upp betygen själv kan du maila en betygskopia till komvux@salem.se eller lämna in betygen i receptionen på Sanatorievägen 29 i Söderby park. 

Om din kurs inte startar

Om kursen du sökt har för få sökanden kan skolan besluta att inte starta kursen. Skolan meddelar dig så fort som möjligt om din kurs inte startar. Maila till komvux@salem.se för hjälp med att hitta motsvarande utbildning hos annan utbildningsanordnare.

Betyg

Salems vuxenutbildning är ansluten till Betygsdatabasen. Du kan också beställa betygen på ditt Studerandekonto eller via komvux@salem.se

 

Logga in med ditt studerandekonto

Har du inget studerandekonto?

För att du ska kunna göra en ansökan måste du skapa ett studerandekonto. När du har det kan du logga in, skapa och skicka din ansökan.

SFI-anmälan / Application for Sfi courses

Information

OBS! ÄNDRING AV REGLER ANGÅENDE SLUTBETYG!
DATUM SISTA DAG FÖR UTSKRIFT AV SLUTBETYG ÄR DEN 1 JULI 2020.

GYMNASIEEXAMEN PÅ KOMVUX:
En gymnasieexamen i form av en yrkesexamen eller högskoleförberedande examen ska innehålla 2400 poäng och ha en tydlig inriktning. Vill du ha hjälp med planering kontakta studievägledare på komvux@salem.se

HJÄLP MED KURSEN I MATEMATIK?
Mattecentrum med professionell hjälp finns på S:ta Ragnhildsgymnasiet torsdagar kl 16 - 18 och på Täljegymnasiet onsdagar kl 16 - 18. För mer info www.matteboken.se

DYRT MED KURSLITTERATUR, KÖP BEGAGNAT!
Stockholms Studentbokhandel, Blekingegatan 36, http://www.studentbocker.se/oppettider/
http://libris24.com
www.blocket.se
Facebook Studentlitteratur Stockholm
www.bokborsen.se

STUDIESTÖD VIA CSN: För dig som har fyllt 25 år och saknar gymnasiekompetens finns möjlighet att erhålla Högre bidrag,
7 160 kr vid heltidsstudier per månad.
För dig som är mellan 20 - 24 år, är arbetslös och saknar gymnasiekompetens finns det möjlighet att ansöka om Utbildningskontrakt vilket innebär bidrag på 7 160 kr vid heltidsstudier per månad.
Alvis logo Alvis från Gotit