Hjälpsidor...

Med anledning av GDPR kommer Salem att börja använda sig av SMS inloggning from augusti och behöver därför få tillgång till era mobiltelefonnummer. Vänligen maila dem till komvux@salem.se
Planen från början var att Salems vuxenutbildning skulle övergå till bank-id inloggning men det har visat sig vara  komplicerat att införa och det har blivit satt på framtiden. 


 
2018

Period     Ansökningstid     Sökbild till Uba
4              7/5 - 4/6              2/7
5              7/5 - 20/8            17/9
2019
1              28/8 - 5/11          3/12
2              28/8 - 21/1          18/2
3              28/8 - 25/3          23/4
4              28/3 - 27/5          24/6
5              28/3 - 19/8          16/9

Kurser på distans som har fler starter än ovan hör till passande period och tillhörande ansökningstid.

Kontakt: Marianne Hedmar, Rektor och studie- och yrkesvägledare, marianne.hedmar@salem.se, 0736230774

Nyheter

Salems vuxenutbildning, Salems Vuxenutbildning, 144 80 Salem, Tel. 0736230774
Alvis från Gotit Alvis från Gotit