Hjälpsidor...

Inloggning sker via en verifieringskod som skickas som sms till ditt registrerade arbetsmobilnummer. För frågor kontakta
Marianne Hedmar, rektor och studie- och yrkesvägledare, marianne.hedmar@salem.se, 0736230774

Datum för ansökningstider och sökbilder

2019
Period     Ansökningstid     Sökbild till uba
5              28/3 - 19/8             16/9

2020
Period     Ansökningstid       Sökbild till uba        Ansökningstid       Sökbild till uba
1              9/9 - 10/11               9/12                     9/9 - 15/12            13/1
2              18/11 - 19/1             17/2                     18/11 - 23/2           23/3
3              27/1 - 29/3               27/4                     27/1 - 3/5               1/6

Kursutbud för period 1 ska vara utlagt senast 30 augusti 
Kursutbud för period 2 ska vara utlagt senast 1 november
Kursutbud för period 3 ska vara utlagt senast 10 januari


4              30/3 - 7/6                 6/7                       30/3 - 12/7               10/8
5              30/3 - 16/8               14/9                     30/3 - 20/9               19/10

Kursutbud för period 4 och 5 ska vara utlagt senast 20 mars 2020

Fakturering
Tillsvidare fakturerar utbildningsanordnare Salems vuxenutbildning på adress Salems kommun,
Ref: 61410, FE133, 831 88 Östersund. Förhoppningsvis kommer ekonomidelen i Alvis tas i bruk innan detta års utgång. 

Nyheter

Salems vuxenutbildning, Salems Vuxenutbildning, 144 80 Rönninge, Tel. 0853259728
Alvis från Gotit Alvis från Gotit