Hjälpsidor...

From måndag den 22 oktober går Salems Alvis över till sms-inloggning. Ni som inte har meddelat era mobilnummer kan maila marianne.hedmar@salem för registrering av dessa.
 
2018

Period     Ansökningstid     Sökbild till Uba
4              7/5 - 4/6              2/7
5              7/5 - 20/8            17/9
2019
1              28/8 - 5/11          3/12
2              28/8 - 21/1          18/2
3              28/8 - 25/3          23/4
4              28/3 - 27/5          24/6
5              28/3 - 19/8          16/9

Antagningen av elever ska ske till alla kursstarter i perioden. Kurser på distans har fler starter än kurser i klassrum och Vux5 önskar att ni antar alla elever som sökt till aktuell periods starter.

Kontakt: Marianne Hedmar, Rektor och studie- och yrkesvägledare, marianne.hedmar@salem.se, 0736230774

Nyheter

Salems vuxenutbildning, Salems Vuxenutbildning, 144 80 Salem, Tel. 0736230774
Alvis från Gotit Alvis från Gotit